Често задавани въпроси

 1. Какви документи могат да се печатат с Nesupto.com? - Могат да се печатат фактури, кредитни и дебитни известия, проформа-фактури, стокови разписки, складови разписки, протоколи, приемо-предавателни протоколи, описи, оферти и търговски документи.
 2. Може ли да се разпечата Invoice? - системата позволява разпечатване на фактурите и на английски език (INVOICE). Тази допълнителна функционалност е скрита по подразбиране и може да бъде включена от настройките.
 3. Мога ли да въвеждам цените с ДДС? - Да, можете, но тъй като системата работи със цени без ДДС е необходимо след като въведете цената да натиснете функционалния клавиш F7, който премахва автоматично ДДС сумата.
 4. Могат ли да се добавят нови функции в системата? - Да! Nesupto.com се развива с всяка нова версия. Ако има функция, която не ви харесва или желаете нова такава, можете да се свържете с нас, за да обсъдим предложенията ви и да ги включим в следващата версия.
 5. Могат ли да издавам кредитни и дебитни известия? - Да! Кредитно или дебитно известие се издават от формата за фактура. Необходимо е да изберете типа на документа от падащия списък. Известията следват същата номерация на фактурите.
 6. Мога ли да преобразувам проформа-фактура във фактура? - Да, всяка проформа-фактура може лесно да бъде преобразувана във фактура. Бутонът за преобразуване се намира под проформа-фактурата.
 7. Как мога да ускоря процеса по издаване на фактура? - При попълване на документ можете лесно да изберете клиент като въведете няколко букви от името му и след това го изберете от списъка. Когато искате да изберете клиент при издаване на документ е достатъчно да напишете няколко букви и да натиснете Enter. Ако съвпадението в базата данни е само едно, данните ще бъдат попълнени автоматично. Двете функции важат и за избора на стоки и услуги.
 8. Нужно ли е да попълвам всички данни на клиента? - Не, ако въвеждате често нови клиенти в програмата е по-добре да въвеждате първо ЕИК номера им. Ако те са регистрирани по ЗДДС, останалите данни ще се попълнят автоматично.
 9. Мога ли да издам поръчка, опис, оферта или гаранционна карта? - Да, можете. Ако не работите с протоколи, можете да смените заглавието им при печат с някое от следните: поръчка, опис, оферта, гаранционна карта.
 10. Мога ли да издам складова разписка? - ако не работите със стокови разписки от настройките можете да смените заглавието им при печат с някое от следните: складова разписка и гаранционна карта.
 11. Мога ли да добавя други мерни единици? - Да, можете да добавите и други мерни единици от настройките на системата. Ако не откривате единицата, която ви е необходима ни пишете и ние ще я добавим.
 12. В какви валути могат да издавам Invoice? - Системата работи с 15-те най-популярни валути (BGN EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD, NOK, PLN, RON, RUB, TRY, ZAR, JPY). Ако желаете можем да добавим и други валути.
 13. Мога ли да задам стартов номер на фактура? - Да, системата позволява настройка на стартовия номер. Ако досега сте работили с друг софтуер или сте издавали фактури на кочан, можете лесно да зададете стартов номер от меню "Настройки" > "Системни настройки".
 14. Може ли след вход автоматично да се зарежда нова фактура? - Да, от настройките може да се издаде стартов екран на програмата.
 15. Документите само на български език ли се издават? - Първичните счетоводни документи в България се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти.
 16. Мога ли да запиша фактурата в PDF формат? - Да, системата позволява записването на всяка фактура в PDF формат.
 17. Мога ли да променя външния вид на фактурата? - Да, в програмата има заложени няколко шаблона за печат. Ако текущият дизайн не ви допада, можете да изберете друг такъв от настройките.
 18. Имате ли партньорска програма, ако препоръчам системата на мой клиент какво ще получа? - Да, ако препоръчате системата на ваш партньор или клиент и той въведе вашия ЕИК при регистрация, когато годишният абонамент бъде заплатен, ние ще удължим вашия абонамент с 3 месеца.
 19. Мога ли да въведа името на стоката на английски език? - можете да въвеждате име на английски за всяка стока/услуга. Това име се показва при печат на Invoice. Ако не сте въвели стойност в това поле, имената се конвертират автоматично от кирилица на латиница.
 20. Работи ли системата на Android - Да, системата работи на всякакви операционни системи и на всякакви устройства.
 21. Колко броя фактури мога да издам? - Колкото желаете. В програмата няма никакви ограничения за брой фактури.
 22. Как са защитени данните които въвеждам? - Данните се предават през криптирана SSL връзка през https протокол, така че те не могат да бъдат прихванати от хакери.
 23. Какъв е абонаментът за използване на системата? - Таксата е 50 лв./год.
 24. Мога ли да въведа основание за нулева ставка на английски език? - Да, можете!
Създайте си акаунт и изпробвайте "Онлайн кочан" сега