Нов календар за онлайн фактуриране

Направено е малко техническо подобрение в системата за онлайн фактуриране, което се изразява в подмяната на компонента „календар“. Добавен е нов, по-добър компонент във всички части на системата за фактури. Попълването на дати на необходимите места е значително улеснено. Новия календар е с по-съвременен интерфейс и подобрена функционалност.

Създайте си акаунт и изпробвайте "Онлайн кочан" сега