Съхраняване на документи в PDF формат

Вече можете да съхранявате всички документи (фактури, проформа-фактури и протоколи) в PDF формат на вашия компютър, както и да ги изпращате чрез e-mail на вашите клиенти.

Създайте си акаунт и изпробвайте "Онлайн кочан" сега