Онлайн фактуриране
  • Мобилност
  • Удобство
  • Сигурност
  • Не СУПТО без нужда от деклариране в НАП
  • Без запис на цени и количества в база данни
  • Без справки и връзка с фискални устройства

Вход в Онлайн кочан

Влезте в системата, като използвате вашия ЕИК/ЕГН и парола за достъп.


Защита Благодарение на новите изменения на Наредба Н-18
Този софтуер е изработен специално, за да не покрива определенията за СУПТО софтуер. Той не съхранява в база данни информация за количество, наименование и цена на заявени/продадени стоки или услуги и не отразява тяхното предоставяне/заплащане.
60 лв.
годишна такса с включен 20% ДДС
Телефон
Отдел "Продажби"
0894343818
понеделник - петък
10:00 - 16:00
събота и неделя
ПОЧИВКА

 

 
Създайте си акаунт и изпробвайте "Онлайн кочан" сега